آموزش پیانو / از روی شکل / فیو الیس بتهوون

طبق شکل زیر حروف را از چپ به راست وارد کنید و کلاویه مربوط را فشار دهید.توجه :  علامت b  کنار حروف به معنی بمل است. نت نیم پرده ( نت مشکی)


 شروع : E  Eb  E  Eb  E  B D C A / C E A B / E  Ab  B  C

E  Eb  E  Eb  E  B D C A / C E A B / D C B A

E  Eb  E  Eb  E  B D C A / C E A B / E  Ab  B  C

E  Eb  E  Eb  E  B D C A / C E A B / D C B A

______/ یه مقدار مکث /

E F G A / D A G F / C G F E /B F E D

E1 E1  E2 / E2 E2 E3 /E2

E  Eb  E  Eb  E  B D C A / C E A B / E  Ab  B  C


E  Eb  E  Eb  E  B D C A / C E A B / D C B A


 دانلود  fur elise mp3


"Beethoven - Fur Elise" MP3/ 0 نظر / 23 بازدید