انواع ساز ( آرشه ایی ها )

In the Name Of God

 

   ساز های جهانی

 

1 ) ساز های زهی آرشه ایی

الف ) ویولن : سازی با چهار سیم که به وسیله  زهی به نام آرشه  که جنس

قسمت ارتعاش گذار  آن از موی دم اسب است.

این ساز  دارای بالاترین میدان صوتی در بین ساز های زهی است و صدای آن

قابل تشخیص می باشد  و  نی تواند تا 3 اکتاو را ساپورت کند . ( صدای زیر )

 

ب ) ویولا  ( ویولن آلتو )  : وسیله ایی از خانواده ویولن ها با ساختار فیزیکی

مشابه ویولن با این تفاوت  که  مقداری بزرگ تر است و صدای آن مقداری

بم تر از ویولن است

 

ج ) سلو  ( ویولن سل ) :  وسیله ایی از خانواده ویولن ها  با  ساختار بزرگ

است و دارای میدان صوتی بزرگ و گسترده ایی می باشد . صدای آن بم است .

به صورت نشسته و  پایین آن روی زمین قرار داده می شود.

 

د )  دبل باس :  وسیله ایی از خانواده  سلو ها   است  که داری  میدان صوتی

بسیار گسترده تر از  ویلن سل   و  دارای صدایی بم تر از آن است .

از لحاظ فیزیکی قامت  بلندی دارد بنابر این   به صورت ایستاده نواخته می شود .

قابیلت  زخمه  زدن با انگشت  برای ایجاد صدای کوبه ایی بیس را نیز دو برابر می کند.

 

ه )  کنتر باس :  وسیله ایی  مشابه  دبل باس است  با این تفاوت که سطح

زیرین آن  مقدار بزرگ  تر از   آن است .  بالا ترین صدای باس ( بم ) را در بین

همه ی  ساز های  آرشه ایی دارد .

 

نکته  :  خانواده  ویولن ها  به  هشت دسته تقسیم  می شود که  هر یک از لحاظ

ساختاری و فیزیک صوتی  متفاوت هستند  اما شبیه  به هم هستند . به همین

دلیل  ما  در این بخش فقط ساز های رایج در  ارکستر  را معرفی کرده ایم.

 

تهیه و تنظیم : Sassan Fakhimi

 

 

/ 0 نظر / 64 بازدید