گام در موسیقی

 

گام: هرگاه یک نت مورد نظر را انتخاب کنیم و به عنوان نت اصلی خودمان قرار دهیم

به فواصلی از نت هایی که بین ان نت اصلی تا تکرار دوباره ان نت در یک اکناو دیگر شمرده

یک گام گفته میشود .

 

درجه : به فاصله یک نت از نت اصلی یک گام درجه ان گفته می شود .

گام های ماژور :

به گام هایی که از 5 پرده و 2 نیم پرده ساخته می شوند گام ماژور گفته میشود

گام ماژور به معنی گام بزرک است .

/ 0 نظر / 239 بازدید