آموزش پیانو از روی شکل / باخ / مینوت جی ماجور

حروف را به ترتیب از چپ به راست بخوانید و وارد کنید

Minuet in G major . (J s Bach) no 1

 D  G A B C D  GG / E C D Gb G1 GG2 / C D C B A / B C B A G / Gb G A B G / BA

D  G A B C D  GG / E C D Gb G1 GG2 / C D C B A / B C B A G / G B A G Gb  G /2

حالا یک اکتاو  بالا تر میرویم تا صدا زیر تر شود و ادامه :  توجه علامت  بملb 

به معنای کلید مشکی (فلت) است. و علامت  1 ( اکتاو پایین ) و 2 ( اکتاو بالا) است.

 

B G A B G / A / D E Gb  D / G1  E Gb G D / Db A B A / A   B   Db    D    E   Gb G / G Gb E

A    A1    Gb2     G  / 1

 

 

 

 

 

نت ترکیب بالا به شکل فوق است.

 نظر یادتون نره !  تا این نت ها رو  دونه دونه  واستون در بیارم   دهنم صاف می شه ! ! !

/ 0 نظر / 25 بازدید