ساز شناسی ( 1 )

 

ساز چیست ؟  به هر وسیله ای که بتواند آوایی  با فرکانس 20000 هرتز  بر اساس

اصوات موسیقیایی تولید نماید ساز گفته می شود.

 

اصوات در ساز ها به  دو دسته تقسیم  می شوند :

1 )  تک صدایی

2) چند صدایی

 

سازهای تک صدا : به ساز هایی که فقط قادر به ایجاد  یک نوع صدا  و  یک نوع نت

از  الفبای موسیقی هستند گفته می شود .

مثل  : طبل .  تام تام  . سنج . ناقوس . قاشقک . دایره زنگی  و ...

 

ساز های چند صدا  : به ساز هایی که قادر به تولید صدای زیر و بم ( بیس )  و

وحداقل  هفت نت اصلی از الفبای مویقی ( A / b / c/ d/ e/ f / g ) هستند

گفته می شنوند.

مثل :  پیانو .  فلوت . ویولن . گیتار . صدای انسان و .....

 

بخش های  آوایی در ساز های چند صدایی .

 

1 ) سوپرانو  :  ( صدای زیر و جیغ ) :

میدان صوتی بالا  و دارای  وسعت کوچک  (  قابل تشخیص  و یواش )

 

2 ) آلتو  ( صدای میانی و جیغ ) :

میدان صوتی کمتر از  صدا های زیر  و وسعت صوتی کوچک ( صدای ملایم )

 

3 ) تنور ( صدای میانی و بم )  :

وسعت صوتی کوچک  و  نوعی صدای زیر و مردانه است  ( به راحتی قابل تشخیص )

 

4 )  باس ( بیس ) :

صدای پایه و اساس و وسعت صوتی کوچک  . پایین ترین میدان صوتی . کاملا" بم

 

5 )  باریتون ( باس  بزرگ ) :

حجم صدای بالا و وسعت  صوتی بسیار بزرگ . (  مثل : رعد )

 

6 )  باس زیرین لیتاک  دراماتیک  :

حجم صدای وحشت ناک  و به توری که قابل تشخیص است ( مثل صدای جوشکاری)

 

اکتاو  در ساز :  به فاصله  هفت نت اصلی  با هفت نت اصلی دیگر  یک اکتاو

گفته می شود .

 

نکته مهم :  ساز های  تک صدایی  دارای  اکتاو نمی باشند  بلکه  کامل کننده

یک اکتاو  در اجرای موسیقی هستند .

 

تهیه و تنظیم  : Sassan Fakhimi

/ 0 نظر / 28 بازدید